Proces produkcji cementu

Najważniejsze surowce do produkcji cementu to: kamień wapienny, glina i margiel. Wydobywa się je w kopalniach metodą strzałową lub poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu. Ładowarki kołowe i samochody technologiczne przewożą materiał do łamiarni, gdzie jest wstępnie kruszony do żądanej granulacji. Rozdrobniony surowiec transportowany jest na skład surowca przenośnikami taśmowymi, wagonami kolejowymi lub w wyjątkowych wypadkach samochodami ciężarowymi. Na miejscu materiał jest mieszany i składowany na pryzmach.

Pożądaną mieszankę surowcową uzyskuje się przez zastosowanie kruszonego kamienia oraz małych ilości dodatkowych materiałów, tj. krzemionki i rudy żelaza. Są one dodawane przy pomocy specjalnych urządzeń dozujących. Mieszanka surowcowa mielona jest na drobny proszek w młynach rolowo-misowych lub rurowo-kulowych, które jednocześnie poddają go procesowi suszenia. Wypał mączki surowcowej w temperaturze ok. 1450°C przeprowadzany jest w piecach obrotowych z wymiennikami ciepła lub w piecach typu "Lepol". Różnią się one przygotowaniem i podgrzewaniem nadawy do pieca.

Po wypale klinkier jest schładzany i składowany w silosach klinkieru. W procesie przemiału cementu stosowane są młyny rolowo-misowe lub młyny rurowo-kulowe. W zależności od rodzaju produkowanego cementu procesowi przemiału podlegają: klinkier cementowy, popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, wapień i regulator czasu wiązania (reagips, gips naturalny lub anhydryt). W efekcie otrzymujemy bardzo drobny proszek – cement (CEM I - CEM V), który ładowany jest głównie do cementowozów (tzw. luz) lub do worków.

Powrót na listę porad