Cement CEM II BS 42,5R luz (Odra)

Charakterystyka:

 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
 • wydłużony czas wiązania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz
 • dobra urabialność
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną
 • jasna barwa

Zastosowanie:

 • beton towarowy wg PN-EN 206-1
 • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane
 • beton fundamentowy
 • beton na konstrukcje hydrotechniczne
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele)
 • stabilizacja gruntu i podbudowa dróg
 • zaprawy budowlane: murarskie i tynkarskie
 • ”chudy” beton na podbudowy konstrukcji nośnych

Gwarancja 60 dni

Dokumenty

Dokumenty archiwalne