Cement CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA luz (Odra)

Cement hutniczy

Charakterystyka:

 • wysoka odporność na agresję chemiczną
 • niski skurcz
 • niskie ciepło hydratacji
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej

Zastosowanie:

 • beton towarowy wg PN-EN 206-1
 • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane
 • beton fundamentowy
 • beton na konstrukcje masywne
 • beton na konstrukcje hydrotechniczne
 • beton o wysokiej odporności na agresję chemiczną
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele)
 • stabilizacja gruntu i podbudowy dróg
 • zaprawy budowlane: murarskie i tynkarskie
 • "chudy" beton na podbudowy konstrukcji nośnych

Gwarancja 60 dni

Dokumenty

Dokumenty archiwalne