Cement budowlany (Odra) CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Cement portlandzki wieloskładnikowy

Charakterystyka:

  • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej oraz w długich okresach dojrzewania
  • umiarkowane ciepło hydratacji
  • dobra urabialność i plastyczność mieszanki betonowej
  • optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża (znaczne ograniczenie konieczności stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich skutkujące obniżeniem kosztów wytworzenia zaprawy)
  • niski skurcz
  • beton zwykły, towarowy wg PN-EN 206-1
  • zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: „murarskie i tynkarskie”
  • beton na wielko- i drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane
  • chudy” beton na podbudowy konstrukcji nośnych

Gwarancja 120 dni


Załączniki:

Dokumenty archiwalne: