Cement CEM I 42,5R luz (Odra)

Charakterystyka:

  • szybki przyrost wytrzymałości
  • wysokie ciepło hydratacji
  • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
Zastosowanie:

  • beton wysokiej wytrzymałości – BWW
  • beton samozagęszczalny SCC
  • beton zwykły, towarowy wg EN 206-1 klasy C16/20 i wyższych
  • beton na prefabrykaty wibroprasowane np. betonowa kostka brukowa
  • beton na konstrukcje i elementy monolityczne
  • zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: murarskie i tynkarskie

Gwarancja 60 dni

Dokumenty

Dokumenty archiwalne