Materiały silikatowe (bloczki wapienno-piaskowe)

Miło nam poinformować Państwa, że rozszerzyliśmy naszą ofertę o najwyższej jakości bloczki wapienno-piaskowe.
Staliśmy się dystrybutorem silikatów produkowanych przez naszego długoletniego partnera biznesowego – Silikaty Białystok.
Zachęcamy Państwa do kontaktu i składania zapytań ofertowych.

Silikaty w budownictwie
Silikaty w produkcji masowej dostępne są już od ponad 100 lat. Są to jedne z najbardziej powszechnych materiałów stosowanych obecnie w budownictwie.
Swoją popularność zawdzięczają naturalności (do ich produkcji wykorzystywane są jedynie: piasek, wapno i woda), stosunkowo taniemu procesowi produkcji oraz szerokiej dostępności surowców.

Wytrzymałość
Silikaty są materiałem wyjątkowo trwałym, z powodzeniem wykorzystywanym nawet przy wysokich konstrukcjach przenoszących duże obciążenia.
W zależności od typu, bloczki charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie rzędu 15-25 Mpa. Ich odporność możemy porównać do wytrzymałości betonu.

Akustyka
Zastosowanie silikatów pozwala uniknąć problemów niechcianych hałasów dobiegających z sąsiednich mieszkań, klatek schodowych, czy z zewnątrz.
Mury zbudowane z bloków wapienno-piaskowych są doskonałym izolatorem akustycznym. Odpowiednią izolacyjność akustyczną osiągamy już przy konstrukcji ściany z silikatów o grubości 12 cm.

Bezpieczeństwo pożarowe
Warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa budownictwa. Dziś coraz większe znaczenie przywiązuje się do odporności ogniowej.
Silikaty wapienno-piaskowe są materiałem całkowicie niepalnym. Ich klasa reakcji na ogień to A1. Ponadto ściana z bloczków o grubości zaledwie 15 cm jest w stanie zachować szczelność, nośność oraz izolacyjność przez ponad 240 minut przy pełnym obciążeniu ogniowym.

Wygoda stosowania
Silikaty muruje się na cienką spoinę i na pióro-wpust. Zastosowanie tego rozwiązania skutkuje znacznym skróceniem, czasu murowania przegrody. Użycie bloków wapienno-piaskowych pozwala oszczędzić nawet 0,3 roboczogodziny na każdym metrze kwadratowym w stosunku do pustaków ceramicznych. Największą efektywność prac zapewniają silikaty wielkowymiarowe. Dzięki ich dużym wymiarom jesteśmy w stanie skrócić czas murowania nawet o 60%.
Ponadto silikaty cechują się gładką powierzchnią oraz dużą precyzją wymiarową, co znacznie ułatwia późniejsze tynkowanie. Największą efektywność prac zapewniają silikaty wielkowymiarowe. Dzięki ich dużym wymiarom jesteśmy w stanie skrócić czas murowania nawet o 60%.