Jak zrobić beton ?

Beton to stwardniała mieszanka cementu, wody i kruszywa. Ilość i proporcje składników trzeba dobrać tak, by zapewnić potrzebną konsystencję mieszanki betonowej oraz zaplanowaną szczelność i wytrzymałość betonu. Zwykle do ustalenia składu potrzebne są normy i tablice, na podstawie których określa się recepturę roboczą 1m3 mieszanki. Poszczególne składniki muszą być dokładnie odmierzone, gdyż zmiana receptury może zmienić właściwości betonu – wytrzymałość i konsystencję mieszanki. Ważna jest ilość piasku, zwykle powinno to być przynajmniej 30% masy całego kruszywa. Potrzebną konsystencję zapewnia odpowiedni stosunek masy cementu do wody (im wartość ta jest mniejsza, tym większa ciekłość mieszanki) lub specjalnie dobrane domieszki.

Powrót na listę porad