Jak zrobić dobrą zaprawę ?

Jak zrobić dobrą zaprawę ?

Dobór odpowiedniego cementu o określonych parametrach jest niezwykle istotny w procesie produkcji zapraw lub mieszanek betonowych. Nieumiejętnie dobrany cement skutkuje osłabieniem parametrów użytkowych i technicznych konstrukcji oraz stwarza zagrożenie katastrofy budowlanej. Zbyt mocna zaprawa lub beton przekłada się negatywnie na aspekt ekonomiczny procesu budowlanego i generuje dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Klasę zaprawy stosowanej w konkretnej realizacji zawsze powinien określać projekt techniczny. Zalecenia budownictwa ogólnego zwracają uwagę, że nie należy stosować wyższych klas zapraw niż ta, która jest przewidziana w projekcie. To zalecenie ma nie tylko podstawy ekonomiczne, ale także podłoże technologiczne. Wzrost wytrzymałości na ściskanie (przy zastosowanej wyższej niż zaprojektowana klasie) odbywa się zazwyczaj kosztem innych właściwości zaprawy, takich jak przyczepność do elementów murowych czy elastyczność, które z kolei decydują o trwałości muru. Odzwierciedleniem omawianej tu zasady są wartości podane w tabeli, która podaje orientacyjne klasy zaprawy w zależności od wykonywanego elementu murowego.

Lokalizacja Element murowy Rodzaj zaprawy
Zalecany Dopuszczalny
Zewnętrzna ponad poziomem gruntu Ściana nośna M5 M20
Ściana nie przejmująca obciążeń M2 M10
Ściana ogniowa M5 M10
Zewnętrzna na poziomie lub poniżej gruntu Ściany M10 M20 lub M5
Wewnętrzna Ściana nośna M5 M10 lub M2
Nienośne ściany działowe M2 M5

Zaprawy wapienne

Świeżo zarobioną zaprawę cementową cechuje mała urabialność. Natomiast utwardzona zaprawa cementowa charakteryzuje się dużą sztywnością oraz kruchością. Tych wad nie wykazują zaprawy cementowe z dodatkiem wapna. Dodatek wapna zwiększa wytrzymałość zaprawy na zgniatanie. Podczas pracy zaprawy murarskiej w konstrukcji murowej, gdzie bardzo ważną rolę spełnia przyczepność zaprawy do elementu murowego, pozytywny wpływ wapna na właściwości zaprawy cementowo-wapiennej jest jeszcze bardziej wyraźny.

Zaprawy cementowe

Zaprawy cementowe również zalicza się do zapraw zwykłych. Stosuje się je w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest w sposób ciągły narażona na oddziaływanie wody. Niekorzystne cechy zaprawy cementowej (mała urabialność, mała retencja wody itd.) modyfikuje się domieszkami i dodatkami. Ze względu na złożony charakter oddziaływania domieszki na zaprawę, jej stosowanie wymaga stałej kontroli laboratoryjnej. Dlatego też w sytuacjach, kiedy projekt budowli przewiduje stosowanie zapraw cementowych, zamiast używania domieszek na własną rękę, zaleca się korzystanie z fabrycznie przygotowanych mieszanek cementowych.

Powrót na listę porad