Cement 42,5N luz Artcem

Charakterystyka:

 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • wysoka wytrzymałość końcowa
 • dobra urabialność mieszanki betonowej
 • stabilne narastanie wytrzymałości początkowych
 • odporność na działanie czynników korozyjnych i agresywnych

Zastosowanie:

 • jastrychy
 • stabilizacja gruntu
 • beton niezbrojony
 • podsypki i podbudowy
 • produkcja prefabrykatów
 • produkcja betonu towarowego C16/20
 • produkcja zapraw tynkarskich i murarskich
 • produkcja betonu narażonego na działanie czynników agresywnych
 • prefabrykaty betonowe nienarażone bezpośrednio na czynniki atmosferyczne
 • beton konstrukcyjny, zbrojony klas wytrzymałościowych od C 12/15 do C 16/20

Gwarancja 90 dni


Załączniki: