Cement CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA luz (Odra)

Cement hutniczy

Czytaj dalej


Cement CEM I 42,5R luz (Odra)

Charakterystyka:

 • szybki przyrost wytrzymałości
 • wysokie ciepło hydratacji
 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa

Czytaj dalej


Cement CEM II BS 32,5R luz (Odra)

Charakterystyka:

 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
 • wydłużony czasy wiązania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz
 • dobra urabialność
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną
 • jasna barwa

Czytaj dalej


Cement CEM II BS 42,5R luz (Odra)

Charakterystyka:

 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa
 • wydłużony czas wiązania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz
 • dobra urabialność
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną
 • jasna barwa

Czytaj dalej


Cement 32,5R luz (Artcem)

Czytaj dalej