Musisz być zalogowany, aby złożyć reklamacje

Zaloguj się:
Hasło:
Rejestruj
Zapomniałeś/aś hasła?

W celu złożenia reklamacji należy przesłać wypełniony formularz zawierający poniższe informacje:

1. Dane firmy:

 • Nazwa firmy,

 • Adres siedziby,

 • Adres korespondencyjny,

 • Numer Identyfikacji Podatkowej NIP.

2. Dane osoby zgłaszającej reklamację:

 • Imię i nazwisko,

 • Stanowisko w firmie,

 • Telefon kontaktowy,

 • Adres mailowy.

3. Skany dokumentów:

 • Wydanie zewnętrzne (WZ), Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Faktura VAT zakupu cementu;

 • Wydanie zewnętrzne (WZ), Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Faktura VAT zakupu kruszywa (żwiru) z oświadczeniem jakości i krzywą przesiewu (deklaracja zgodności od producenta);

 • Wydanie zewnętrzne (WZ), Przyjęcie zewnętrzne (PZ), Faktura VAT zakupu innych surowców;

 • Receptura wyrobu wraz z załącznikami (z podaniem nazw producentów poszczególnych składników, krzywą przesiewu kruszywa i wstępne badania wyrobu według przyjętej receptury z określeniem ilości i sposobu dozowania wody);

 • Książka budowy (kopia);

 • Raport produkcyjny (wydruk komputerowy z danego dnia);

 • Pisemne oświadczenie o tym, w jaki sposób wykonywane były roboty (np. przy pomocy betoniarki lub miksokrętu), z krótkim opisem procesu technologicznego;

 • Świadectwo legalizacji wag, na których odważane były składniki receptury;

 • Wskazanie ilości (w m2) lub objętości (w m3) wykonanych wadliwych robót;

 • Instrukcja stanowiskowa dla stanowisk związanych z wykonywaniem robót, przy których wykorzystano reklamowany produkt;

 • Ewidencja obecność pracowników z dni wykonywania robót (kopia);

 • Protokół przeprowadzenia szkolenia pracowników zgodnie z instrukcją stanowiskową (kopia);

 • Wydana przez producenta instrukcja obsługi urządzeń wykorzystanych do prowadzenia robót (kopia);

 • Instrukcja określająca zasady przyjęcia i dopuszczenia do produkcji wykorzystanych surowców i materiałów (kopia).

4. Zdjęcia:

 • Worka reklamowanego cementu z wyraźnie widoczną datą produkcji (w przypadku reklamacji cementu workowanego);

 • Zdjęcia, które przedstawiają wady robót bądź produktów.

5. Rzeczowy i wyczerpujący opis zaistniałego problemu.


Dokument reklamacji do pobrania - PDF